Tin tức - Thông báo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2016-2017)

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/01/2017

Ký hiệu

Tên môn

Tên Lớp

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 7

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

RUSS 102

Tiếng Nga 2

RUSS 102-K66.1_LT

Hoàng Thị Kim Chi

205K1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSS 102

Tiếng Nga 2

RUSS 102-K66.2_LT

 

 

 

Cao Thị Thuỳ Lương

205K1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSS 102

Tiếng Nga 2

RUSS 102-K66.3_LT

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Thành

205K1

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSS 102

Tiếng Nga 2

RUSS 102-K66.4_LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Liên

205K1

 

 

 

 

 

RUSS 102

Tiếng Nga 2

RUSS 102-K66.5_LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Thành

705D3

RUSS 211

Tiếng Nga chuyên ngành

RUSS 211-K65.1_LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Chi

705D3

 

 

 

Publish: 1/3/2017 - Views: 1301 - Lastest update: 1/3/2017 11:07:55 AM
Related
Liên kết nhanh