Enter Title

 Chức năng nhiệm vụ:

- Giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc các khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Giảng dạy tiếng Nga cho các học viên sau đại học.

- Nghiên cứu khoa học cơ bản và giáo dục về tiếng Nga.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu dạy - học tiếng Nga, giáo trình tiếng Nga chuyên ngành phục vụ đào tạo đại học, sau đại học cũng như đáp ứng các nhu cầu học tiếng Nga của xã hội.