Công đoàn

Tổ Công đoàn Bộ môn tiếng Nga là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tổ trưởng: Th. S. Nguyễn Thị Hương.

Từ khi thành lập, tổ Công đoàn Bộ môn đã hoạt động rất hiệu quả, luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ, luôn luôn lấy tiêu chí hoạt động vì quyền lợi của cán bộ. Tổ Công đoàn Bộ môn hàng năm đều đạt danh hiệu Tiên tiến.