ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trưởng Bộ môn: Th.s. CAO THỊ THÙY LƯƠNG (1980)

- Tốt nghiệp khoa Nga trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002;

- Nhận bằng Thạc sỹ tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005;

- Tốt nghiệp văn bằng 2, khoa Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2006;

- Thực tập tại Viện tiếng Nga Pushkin- Matxcơva- LB Nga năm 2001 và 2015;

- Giảng dạy tại Bộ môn tiếng Nga từ năm 2005 đến nay;

- Hiện nay đang học nghiên cứu sinh tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phương hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phương pháp dạy dịch và ngữ pháp tiếng Nga;

- Các bài báo đã viết:

1/  Sử dụng trò chơi trong dạy ngữ pháp tiếng Nga (Tạp chí khoa học, trường ĐHSPHN 2);

2/ Dạy ngữ pháp qua các bài thơ (Kỷ yếu khoa học của khoa Nga, trường ĐHNN-ĐHQGHN);

3/ Dạy ngữ pháp qua các bài hát (Tạp chí Весник, trường ĐHSPQG Abai, Kazakxtan).

Th.S., Giảng viên chính HOÀNG THỊ KIM CHI (1963)

- Tốt nghiệp khoa Nga, trường Đại học Sư phạm Huế năm 1984;

- Tốt nghiệp khoa Anh, trường Đại học Sư phạm Huế năm 1994;

- Nhận bằng Thạc sỹ tiếng Nga tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1997;

- Thực tập sinh tại Viện tiếng Nga Pushkin – Matxcova- LB Nga năm 1990 và 2003;

- Giảng dạy tại khoa Nga, trường Đại học Sư phạm Huế từ 1984 – 2005;

- Giảng dạy tại Bộ môn tiếng Nga, trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2005 đến nay;

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về thành ngữ tiếng Nga.

- Chuyên ngành giảng dạy: Lý thuyết ngôn ngữ Nga.

 Th.S. TRỊNH ĐỨC THÀNH (1965)

- Giảng viên;

- Phó Bí thư Chi bộ Pháp - Nga

- Trưởng Bộ môn tiếng Nga, nhiệm kỳ 2004 – 2009 và 2009 – 2014;

- Tốt nghiệp khoa Nga, trường ĐHSPNN Hà Nội năm 1987;

- Tốt nghiệp ĐH tiếng Anh, trường ĐHSPNN Hà Nội năm 1994;

- Học khóa sau đại học tại trường ĐHNN-ĐHQGHN chuyên ngành tiếng Nga và nhận bằng Thạc sỹ năm 1996;

- Thực tập sinh tại CHLB Nga năm 1990;

- Giảng dạy tại ĐHSPTN từ 1987;

- Giảng dạy tại Bộ môn tiếng Nga, trường ĐHSPHN từ 1998 đến nay;

- Phương hướng NCKH:Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Ngoại ngữ chuyên ngành.

- Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng BGD&ĐT. Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội.