Góc học tập

NỘI DUNG KIẾN THỨC TIẾNG NGA HỌC PHẦN III

- Số tiết trên lớp: 3t/ tuần x 15 = 45 tiết - Tự học ở nhà: 45 Tiết - Giáo trình: Дорога в Россию ( Đường đến nước Nga), cuốn 1, NXB Dơ–la-to-uct, Thành phố Saint Pê-téc-burg – Nga. - Từ bài 12 – 15.


TT

Cấp độ ngôn ngữ

Nội dung

Nội dung chi tiết

Tài liệu học tập

1

Ngữ âm

Luyện đọc tiết điệu từ, cụm từ và câu

 

Giáo trình

Vở tập viết

Sách bài tập

Băng đĩa nghe

2

Từ vựng

 

- Danh từ chỉ mùa, tháng trong năm

- Danh từ chỉ nơi chốn

- Danh từ chỉ phương tiện giao thông, đề tài du lịch;

- Danh từ, tính từ, động từ với các đề tài sinh hoạt, lao động, học tập, giải trí...

- Một số động từ chuyển động có tiếp đầu ngữ;

3

Ngữ pháp

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 2 số ít

- Trong các cấu trúc

Hỏi về giờ giấc: ;

Cách nói ai từ đâu đến;

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 4 số ít

- Tiếp tục ôn lại cấu trúc chỉ phương hướng chuyển động với câu hỏi: Куда?

- Chỉ thời gian với câu hỏi Когда? và giới từ В

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 3 số ít

Trong các cấu trúc:

- Ai bao nhiêu tuổi

- Ai thích cái gì

- Ai cần phải làm gì

- Ai tặng, mua, cho… ai cái gì

- Chỉ hướng chuyển động

- Ai cần phải làm gì

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 5 số ít

Trong cấu trúc câu không có giới từ để chỉ nghề nghiệp;

Trong cấu trúc câu với giới từ C đề chỉ người cùng thực hiện hành động, những thứ kèm theo các món ăn;

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ các cách số nhiều.

 

4

Giao tiếp

Tiếp tục rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các nội dung giao tiếp đơn giản thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…

- Trò chuyện qua điện thoại

     - Trò chuyện trong thư viện. cửa hàng, trong thành phố;

- Về gia đình ;

- Về sở thích;

- Về nghề nghiệp

- Về du lịch....


Publish: 9/20/2016 - Views: 2291 - Lastest update: 9/20/2016 12:28:04 AM
Related