Góc học tập

NỘI DUNG KIẾN THỨC TIẾNG NGA HỌC PHẦN II

- Số tiết trên lớp: 3t/ tuần x 15 = 45 tiết - Tự học ở nhà: 45 Tiết - Giáo trình: Дорога в Россию ( Đường đến nước Nga), cuốn 1, NXB Dơ–la-to-uct, Thành phố Saint Pê-téc-burg – Nga. - Từ bài 8 - 11.

TT

Cấp độ ngôn ngữ

Nội dung

Nội dung chi tiết

Tài liệu học tâp

1

Ngữ âm

Luyện đọc

Ngữ điệu 5

Luyện đọc tiết điệu từ và cụm từ

Số từ từ 1-100

Trong câu cảm thán

Trong cụm từ với giới từ _______

Giáo trình

Vở tập viết

Sách bài tập

Băng đĩa nghe

2

Từ vựng

Từ vựng chủ yếu tập trung vào những từ ít âm tiết,có tần số sử dụng hàng ngày cao

Nội dung từ vựng phục vụ cho mục đích giao tiếp cụ thể của từng bài thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…

- Danh từ chỉ địa điểm, sự vật, nghề nghiệp, môn học, hoạt động nghệ thuật, giải trí, nhạc cụ…

- Danh từ chỉ phương tiện giao thông

- Đại từ nhân xưng, sở hữu, chỉ định

- Tính từ chỉ đặc điểm, quan hệ…

- Số từ chỉ số lượng

- Động từ chỉ các hoạt đông trong sinh hoạt học tập, công việc giao tiếp hàng ngày…

 

3

Ngữ pháp

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 2số ít

Trong các cấu trúc:

- Ai có hay không có cái gì?

- Bao nhiêu?

- Với một số giới từ cách 2

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 4số ít

Trong các cấu trúc:

- Với một số động từ đòi hỏi bổ ngữ trục tiếp

- Với các động từ chuyển động không có tiếp đầu ngữ

 

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 5 số ít

Trong các cấu trúc:

- Ai làm gì cùng với ai?

- Chỉ nghề nghiệp

- Và sau một số động từ yêu cầu theo sau là danh từ cách 5

 

 

 

Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 6 – số ít

Trong các cấu trúc:

- Chỉ địa điểm

- Nơi về ai, về cái gì

- Đi bằng phương tiện gì

Chỉ thời với các từ tên gọi của tháng

 

 

 

 

Kiến thức cơ bản đầu tiên về động từ tiếng Nga

Các thì hiện tại quá khứ và tương lai của động từ

Cách chia động từ nhóm 1, nhóm 2

Cách sử dụng động từ đi với danh từ các cách

Những ý nghĩa căn bản của thể động từ.

 

 

 

 

Bước đầu làm quen với tính từ ngắn đuôi

 

 

 

 

Bước đầu làm quen với động từ chuyển động có tiếp đầu ngữ

 

 

 

 

Câu phức chỉ nguyên nhân kết quả

 

 

 

 

Làm quen với động từ tình thái

 

 

 

 

Danh từ cách ................. số nhiều

 

 

4

Giao tiếp

Bước đầu hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các Nội dung giao tiếp đơn giảnthuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…

- Trò chuyện qua điện thoại

- Trò chuyện trong thư viện. cửa hàng, trong thành phố;

- Về gia đình ;

- Về nghề nghiệp

 

Publish: 9/20/2016 - Views: 2159 - Lastest update: 9/20/2016 12:21:37 AM
Related